Poilsis, sportas, pramogos, žvejyba, deginimasis saulėje ar pliuškenimasis vandenyje - viskas suderinama vienoje vietoje.
 • Pagrindinė taisyklė – PAGARBA VIENI KITIEMS!
 • Neblaivūs ar agresyviai nusiteikę asmenys į kempingo teritoriją yra neįleidžiami.
 • Poilsiautojai, atostogaujantys su kemperiais (priekaba), turi išvykti iki 13 val.
 • Transporto priemonės kempinge statomos tik kempingo administracijos nurodytoje vietoje.
 • Važiavimo greitis kempingo teritorijoje yra ne didesnis kaip 10 km/val.
 • Asmenys, norintys aplankyti kempingo svečius, privalo sumokėti nustatytą asmens mokestį ir laikytis kempingo taisyklių.
 • Inventoriaus dingimo, sugadinimo atveju atlyginama padaryta žala.
 • Poilsiautojai privalo saugiai elgtis vandenyje ir kempingo teritorijoje.
 • Ramybės valandos – nuo 22 val. iki 9val. ryto. Šiuos laikotarpiu leidžiama tik nekelianti triukšmo veikla. Draudžiama garsiai klausytis muzikos, triukšmauti, važinėti po teritoriją motorizuotomis transporto priemonėmis. 
 • Asmenys iki 18 m. į kempingą įleidžiami tik su suaugusiais.
 • Už vaikų elgesį ir saugumą žaidimų aikštelėje, vandenyje ir visoje kempingo teritorijoje atsako tėvai ar kiti vaikus prižiūrintys/globojantys asmenys.
 • Naminiai gyvūnai neturi kelti grėsmės kempine poilsiaujantiems svečiams, jų ramybei, sveikatai ir gyvybei. Turi būti nepalikti be priežiūros kempingo teritorijoje.
 • Naminiai gyvūnus negalima vedžioti palaidus poilsio zonoje bei maudyti juos bendrame pliaže be administracijos sutikimo.
 • Naminių gyvūnų šeimininkai privalo surinkti gyvūnų ekskrementus ir išmesti juos į šiukšliadėžes.
 • Nešiukšlinti. Šiukšles ir nuorūkas mesti į tam skirtas šiukšledėžes. Nekenkti gamtai.
 • Atvykdami prašome palikti savo vietą tvarkingą: šiukšles mesti į konteinerius, tarą dėti į tam skirtas dėžes.
 • Draudžiama kūrenti laužus neleistinose vietose.
 • Draudžiama triukšmauti ir trukdyti kitiems poilsiautojams.
 • Kempingo administracija neatsako už dingusius daiktus.
 • Poilsiautojai įspėti dėl viešosios tvarkos pažeidimo, antrą kartą išprašomi iš kempingo negrąžinant sumokėtų pinigų.
 • Administracija turi teisę reikalauti, kad kempingo tvarkos taisyklių nesilaikantys asmenys išvyktų iš kempingo negrąžinant sumokėtų pinigų.
 • Atvykdamas, poilsiautojas patvirtina, kad jis/ ji bei su juo/ ja esantys asmenys, neserga užkrečiamomis ligomis (taip pat neserga COVID19 ir nejaučia jam būdingų simptomų). Taip pat jiems nėra paskirta saviizoliacija bei neapribotas judėjimas.